PolskiAngielski
Schowek0
Twój schowek jest pusty
Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin
Mod Podge błysk 236 ml,

Mod Podge błysk 236 ml,

Zapytaj o cenę
pis: Produkt 3w1 - podkład, klej i lakier. Błyszczący. Na bazie wody. Nietoksyczny. Preparat nakładąć za pomocą pędzla lub gąbki. Można nim wykonać transfer wydruku z drukarki laserowej. Specyfikacja: Pojemność: 236 ml Po użyciu zamknąć…
Zestaw tablic malarskich 4szt

Zestaw tablic malarskich 4szt

18,90 zł
ZESTAW PLASTYCZNY Skład: -4 tablice w rozmiarach: 30x40,21x30, 13x18, 10x15 - 2 pędzelki syntetyczne(płaski i okrągły) Idealny zestaw dla początkujących artystów, lub na prezent dla dzieci na Dzień Dziecka tablice malarskie: Płótno do HDF przyklejane…
 • Artline Bernad Leszek
 • Artline/Hobby4you.pl

  NIP: 929-141-80-09
 • E-mail:sklep@hobby4you.pl
 • Telefon883 626 949
 • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 - 16.00, w soboty 10.00 - 14.00

Regulamin

Regulamin Sprzedaży Sklepu „Hobby4you” SKLEP JEST SKLEPEM POGLĄDOWYM, MOŻE OKAZAĆ SIĘ, ŻE NIEKTÓRE PRODUKTY SĄ NIEDOSTĘPNE § 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu „Hobby4you”. 2. Użyte w Regulaminie nazwy oznaczają: 1.Sprzedawca – Artline Hobby4you ul.Wrocławska 2, 67-100 Nowa Sól, nip 9291418009 Sklep stacjonarny , Sklep internetowy - sklep prowadzony przez Sprzedawcę; 3. Konsument - osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 4. Klient – konsumenta, jak i inną osobę prawna, fizyczną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dokonującą zakupów w Sklepie; 5. Towar – farby, kartony, pędzle, sztalugi i inne rzeczy ruchome oferowane w Sklepie, 6. Kurier – przewoźnika, któremu Sprzedawca zleca dostawę zakupionego Towaru. 3. Zakup Towaru odbywa się na warunkach określonych niniejszym Regulaminem. 4. Niniejszy Regulamin może być kopiowany w całości lub części na dowolny nośnik cyfrowy lub drukowany przed złożeniem zamówienia. 5. Koszt połączeń telekomunikacyjnych ze Sprzedawcą jest zgodny z taryfą stosowaną przez operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Klient. § 2 Informacja o Towarze 1. Informacje o ofercie Sklepu i dostępnym Towarze umieszczone są na stronie Sklepu internetowego www.hobby4you.pl oraz dostępne są w Sklepie pod nr telefonu +48 573 455 442 Stanowią one zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 2. Wszystkie ceny Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.hobby4you.pl zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów dostawy. 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 4. Sprzedawca informuje, że kolory wzorników zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.hobby4you.pl mogą się różnić z uwagi na parametry monitorów. § 3 Przyjmowanie i realizacja zamówień 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę www.hobby4you.pl bez przerwy. 2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego www.hobby4you.pl. 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sprzedawcy. Zamieszczenie ceny zerowej przy Towarach znajdujących się w ofercie zamówieniach oznacza, iż nie są one dostępne w danym momencie w magazynie Sprzedawcy i nie zostaną wysłane. Informujemy, że Towary wyszukane przez wyszukiwarki internetowe (nie bezpośrednio przez stronę www.hobby4you.pl) mogą nie znajdować się w ofercie Sprzedawcy. 4. W przypadku niedostępności części Towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). Dotyczy to także Towarów w danej chwili niedostępnych na stronie Sklepu. 5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te Towary aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży, przy czym zamówienia płatne przy pobraniu są realizowane od razu, zamówienia płatne przedpłatą są realizowane po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. 6. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży (faktury). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z domyślnie wystawiana jest na dane Klienta podane przy rejestracji, a nie dane do wysyłki podane w zamówieniu, chyba że klient wskaże inaczej. 4. Każdy Klient, dokonujący zakupu oferowanych produktów, akceptuje wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.). § 6 Dostawa zakupionego Towaru 1. Dostawa zakupionego Towaru zostanie dokonana za pomocą Kuriera bądź paczkomatów InPost. Wysyłka Towaru przesyłką priorytetową nastąpi w terminie opisanym przy produkcie. W przypadku, gdy wymiary przesyłki przekroczą 0,9 metra - wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej. Dostawa przesyłek kurierskich na terenie Polski następuje w terminie do 2 dni roboczych, w przypadku paczkomatów InPost czas doręczenia waha się od 1 do 3 dni roboczych. Termin ten liczony jest od dnia wysyłki. 2. Opłata za dostawę zakupionego Towaru naliczana wg taryfy (cennika) Kuriera/Paczkomatu InPost z uwzględnieniem podatku VAT. 3. Kurier po wysłaniu przesyłki z zamówionym Towarem przesyła Klientowi drogą elektroniczną lub sms-em potwierdzenie nadania przesyłki z zamówionym Towarem wraz z numerem przesyłki. Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną informację o nadania przesyłki z zamówionym Towarem wraz z numerem przesyłki 4. Podczas odbioru przesyłki od Kuriera Klient jest zobowiązany sprawdzić, czy przesyłka jest nieuszkodzona lub czy opakowanie jest naruszone. W razie wątpliwości przesyłkę należy otworzyć i sprawdzić w obecności Kuriera. Jeżeli po rozpakowaniu przesyłki Klient stwierdzi, że dostarczony Towar posiada uszkodzenia, należy spisać protokół uszkodzenia, wykonać zdjęcia uszkodzonego Towaru oraz skontaktować ze Sprzedawcą w celu wymiany uszkodzonego Towaru. § 7 Uprawnienia Konsumentów 1. Zgodnie z art. 27 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827) Klient – będący konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. - jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, poprzez złożenie sprzedawcy stosownego oświadczenia na piśmie i zwrotu zakupionego Towaru w terminie 14 dni od otrzymania zakupionego Towaru Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. TU LINK (POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY) 2. Konsument może także odstąpić od umowy przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej www.warsztatartysty.pl. 3. Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie przesłać Konsumentowi drogą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w ten sposób. 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym kosztów dostarczenia Towaru, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy na rachunek wskazany przez Konsumenta lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres. 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (odesłania). 8. W przypadku zwrotu Towarów wielkogabarytowych, tj. których wysokość przekracza 130 cm lub suma długości wszystkich boków przekracza 290 cm lub waga wraz z opakowaniem przekracza 30 kg, sposób dokonania zwrotu należy uzgodnić ze Sprzedawcą. 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, 10.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. § 8 Reklamacje 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientom Towar bez wad. W przypadku dostarczenia Towaru wadliwego ponosi on odpowiedzialność za stwierdzone wady zakupionych Towarów na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. 2. Klient zawiadamia Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności towaru pisemnie drogą pocztową lub drogą elektroniczną oraz dostarcza reklamowany Towar do siedziby Sprzedawcy. 3. W związku ze zgłoszoną reklamacją Klient może żądać: nieodpłatnej naprawy albo nieodpłatnej wymiany Towaru na nowy wolny od wad albo obniżenia zapłaconej ceny albo może odstąpić od umowy i żądać zwrotu zapłaconej ceny. 4. Sprzedawca jest zobowiązany potwierdzić przyjęcie reklamacji drogą elektroniczną, przesyłając Klientowi potwierdzenie oraz ustosunkować się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od jej doręczenia i poinformować w tym terminie Klienta o sposobie jej rozstrzygnięcia. Zawiadomienie zostanie przesłane Klientowi drogę elektroniczną. 5. W przypadku obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy Sprzedawca przekazuje należność w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji przelewem na rachunek wskazany przez Klienta lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres. § 9 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów. 2. Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie się do Sklepu internetowego Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Sprzedawcę. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie internetowym www.hobby4you.pl. 3. Sprzedawca ma podpisaną Umowę Powierzania Przetwarzania Danych Osobowych z Ceneo.pl Sp. z o.o. Umowa podpisana jest w celu korzystania z usługi “Zaufane Opinie” świadczonej przez Ceneo.pl Sp. z o.o. w ramach której gromadzone są i publikowane opinie Klientów oraz przesyłane są do Klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej Ankiety, służące uzyskaniu od Klientów opinii na temat transakcji dokonywanej przez Klienta u Sprzedawcy. Dane z wypełnionej przez Klienta Ankiety zamieszczane są w serwisie Ceneo. W ramach Umowy Powierzania Przetwarzania Danych Osobowych z Ceneo.pl Sp. z o.o. wykorzystywany jest wyłącznie adres e-mail Klienta. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Sprzedawcy czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych wykorzystywanych w ramach umowy z Ceneo.pl Sp. z o.o. 4. Sprzedawca jest uprawniony, zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), do przetwarzania danych osobowych dla celów realizacji Umowy, marketingu bezpośredniego usług własnych. 5. Klientom przysługuje prawo do żądania od Sprzedawcy, jako administratora ich danych, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 6. Sprzedawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie organom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 7. Sprzedawca wykorzystuje pliki „cookies”, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji i zapamiętywania ustawień osobistych. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. (POLITYKA PRYWATNOŚCI) § 10 Newsletter 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego www.hobby4you.pl, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę w swoim imieniu lub na zlecenie osób trzecich. 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik Newsletter). § 11 Wymagania techniczne i zakaz bezprawnych działań 1. Klient jest zobowiązany, dla prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego, korzystać z aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka) oraz konta poczty elektronicznej (e-mail). Klient jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie powyższe urządzenie oraz konieczne oprogramowanie. Zaleca się korzystanie z najnowszych, zaktualizowanych wersji przeglądarek. Wymagania minimalne to: Chrome wersja 34 lub wyższa, Firefox wersja 28 lub wyższa, Opera wersja 12 lub wyższa, Safari wersja 5 lub wyższa. Sprzedawca rekomenduje Klientom zabezpieczenia urządzenia końcowego, które należy stosować jednocześnie: 1. zainstalowanie renomowanego oprogramowania antywirusowego i antyspamowego; 2. zainstalowanie zapory ogniowej (firewall); 3. bieżące aktualizowanie systemu operacyjnego obsługującego urządzenie końcowe. 2. Klient zobowiązany do powstrzymywania się od podejmowania działań o charakterze bezprawnym lub które mogłyby uniemożliwiać lub utrudniać innym Klientom prawidłowe korzystanie z Sklepu internetowego. W szczególności Klient jest zobowiązany jest do: 1. niewykorzystywania Sklepu w celu prowadzenia działalności niezgodnej z prawem lub w sposób mogący stanowić naruszenie prawa oraz utrudniający korzystanie z niego innym Klientom, 2. zabezpieczenia i ochrony poufnych danych takich jak np. hasła dostępowe, 3. niepodejmowania prób naruszenia zasobów systemowych Sprzedawcy do których Klient nie ma uprawnień, 4. przestrzegania ustawowego zakazu dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. § 12 Postanowienia końcowe 1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie Sklepu internetowego. 2. Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.hobby4you.pl 3. Informacje o Sprzedawcy będą każdorazowo potwierdzone przez Sprzedawcę na piśmie najpóźniej w momencie dostarczenia Towaru Klientowi. 4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego w, tym kodeksu cywilnego. 5. Wszelkie spory pomiędzy Operatorem, a Partnerami Portalu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Tylko dla konsumentów


Przejdź do strony głównej
  alt

  W naszym sklepie można wybrać różne formy wysyłki DHL oraz DPD dzięki czemu nasze przesyłki docierają do klientów szybko i bezpiecznie!
  alt

  Bezpieczne płatności za pomocą szyfrowanego połączenia SSL i firmie t-pay.com - Im szybciej zapłacisz tym szybciej otrzymasz przesyłkę.
  alt

  Poniżej zamieszczamy linki do formularzy dotyczących regulaminu naszego sklepu. 
   Informacje dotyczące warunków zakupu w naszym sklepie internetowym.
    Copyright © Artline - Hobby4you.pl - Realizacja: follow.pl
    Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
    Nie pokazuj więcej tego komunikatu